Καλωσήρθατε

Το θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας ανήκει στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Κρήτης (ΤΕΙ Κρήτης). Το Εργαστήριο έχει σκοπό τη μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας του γενικού πληθυσμού. Ανάμεσα στους επιμέρους στόχους του εργαστηρίου είναι η διερεύνηση των συμπεριφορών διακινδύνευσης κατά την οδήγηση, η μελέτη και πρόληψη της διαπροσωπικής βίας με εστίαση στις διαφορετικές μορφές ενδοοικογενειακής βίας, η εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η μελέτη των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας και η αναζήτηση παραγόντων κινδύνου σε κυρίαρχα προβλήματα δημόσιας υγείας. Το Εργαστήριο συμμετέχει ως συντονιστής φορέας και ως εταίρος σε συνεργατικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (π.χ. HEALTH PROGRAMME, DAPHNE III, DG MOVE, LEONARDO DA VINCI, COST). Διαθέτει ένα πλήθος από επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στο πλαίσιο διάδοσης του έργου του (Web of Science, Scopus, Medline). Το Εργαστήριο διατηρεί ένα σαφή διεπιστημονικό χαρακτήρα με ακαδημαϊκούς εταίρους από τον χώρο της προαγωγής υγείας, της κοινωνικής εργασίας, της στατιστικής, της μηχανικής και της βιοϊατρικής πληροφορικής. Παράλληλα, το Εργαστήριο διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με ελληνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα υγείας.

 

Τομείς δράσης

  • Υποστήριξη της διδασκαλίας μαθημάτων του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
  • Παραγωγή νέας γνώσης με την αρωγή επιστημονικών συγγραμμάτων και δημοσιεύσεων
  • Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού
  • Συνεργασία με φορείς χάραξης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
  • Υλοποίηση ερευνητικών έργων με αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

1. Βοηθήματα – Οδηγοί διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

2. Βοηθήματα – Οδηγοί διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
3. Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων
4. Εκπαιδευτικά εγχειρίδια για συντονιστές ομάδων
  • Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο train-the-trainer για την πρόληψη και τη διαχείριση της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά των μεταναστριών γυναικών
  • Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την πρόληψη και διαχείριση της έμφυλης βίας
 

5. Διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης

  • Domestic Worker Support: Σταματάμε τη σεξουαλική βία στην οικιακή εργασία

domestic-worker-support_greek6. Εκθέσεις για μείζονα κοινωνικά ζητήματα / Αποτελέσματα ευρωπαϊκών έργων 

7. Τηλεοπτικό / Ραδιοφωνικό υλικό (συνεντεύξεις)
  •  Συνέντευξη της Μ.Παπαδακάκη στο ράδιο 98.4

8. Φυλλάδια / ενημερωτικό υλικό