Συνάντηση ORAMMA στις Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2019

Η συνάντηση ORAMMA θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες  28 Φεβρουαρίου 2019, στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ Βρυξέλλες(Maastricht University Campus Brussels) και ώρα 10:30 – 15:30.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας από εδώ: http://oramma.eu/final-event-registration/

Το πρόγραμμα ORAMMA χρηματοδοτήθηκε μέσω του Προγράμματος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη προσέγγισης για τη μητρική υγειονομική περίθαλψη των γυναικών μεταναστών και προσφύγων. Το έργο έχει:

  • Αξιολόγησε την τρέχουσα κατάσταση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε χώρες του προγράμματος.
  • Ανάπτυξη της προσέγγισης ORAMMA στην περιγεννητική υγειονομική περίθαλψη, η οποία περιλαμβάνει πολυεπιστημονικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, υποστηρικτές της μητρότητας και κοινότητα.
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση της κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας για την εργασία με μετανάστριες, τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης.
  • Ενίσχυση της ικανότητας των πληθυσμών μεταναστών να αυξήσουν την ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και να υποστηρίζουν τον εαυτό τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των μεταναστριών ως υποστηρικτών μητρότητας.
  • Το Pilot υλοποίησε και αξιολόγησε την προσέγγιση ORAMMA στην Ελλάδα, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερες πληροφορίες