Συνέδρια

Ελληνικά

 1. Παπαδακάκη, Μ. και Ι. Χλιαουτάκης (2002). Η υπνηλία και η κούραση ως παράγοντες πρόκλησης Οδικών Τροχαίων Συμβάντων (ΟΤΣ) σε επαγγελματίες οδηγούς, Προφορική ανακοίνωση, Πρακτικά Περιλήψεων, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Η αγωγή και προαγωγή υγείας στον 21ο αιώνα», Αθήνα, 5-6 Δεκεμβρίου.
 2. Παπαδακάκη, Μ. και Ι. Χλιαουτάκης (2002). Πολιτικές διαχείρισης της υπνηλίας και της κούρασης από επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς, Προφορική ανακοίνωση, Πρακτικά Περιλήψεων, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Η αγωγή και προαγωγή υγείας στον 21ο αιώνα», Αθήνα, 5-6 Δεκεμβρίου.
 3. Παπαδακάκη, Μ. και Ι. Χλιαουτάκης (2003). Παράγοντες που συμβάλλουν στην αποκοίμιση κατά την οδήγηση και στις οδικές συγκρούσεις επαγγελματιών οδηγών, Συμπόσιο με τίτλο: «Συμπεριφορές Διακινδύνευσης και Οδική Ασφάλεια: ερευνητικά δεδομένα από τη βόρεια και νοτιο-ανατολική Ευρώπη», Πρακτικά Περιλήψεων, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρόδος, 21-24 Μαΐου.
 4. Γναρδέλλης, Χ., Γ. Τζαμαλούκα, Μ. Παπαδακάκη και Ι. Χλιαουτάκης (2005). Αναζήτηση ομάδων υψηλής οδηγητικής διακινδύνευσης με εστίαση στην αποκοίμιση κατά την οδήγηση, Προφορική ανακοίνωση, Πρακτικά Περιλήψεων, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Χαλκιδική, 15-18 Σεπτεμβρίου.
 5. Τζαμαλούκα, Γ., Ε. Ζύγα, Ε. Φωτεινέα, Μ. Παπαδακάκη και Ι. Χλιαουτάκης (2007). Διερεύνηση της ενδογονεϊκής βίας και των ψυχολογικών της επιπτώσεων στους εφήβους, Αναρτημένη ανακοίνωση, Πρακτικά περιλήψεων, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρέθυμνο, Κρήτη, 18-22 Απριλίου.
 6. Παπαδακάκη, Μ. (2007). Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων και παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της συντροφικής βίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, 12-15 Δεκεμβρίου.
 7. Δροσίτης, Ι., Χ. Λιονής, Ι. Μοσχανδρέα, Γ. Σουρβίνος, Α. Δερμιτζάκη, Μ. Παπαδακάκη, Δ. Σπαντίδος και Η. Κουρούμαλης (2008). Επιδημιολογική μελέτη ιών ηπατίτιδας σε αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης, Προφορική ανακοίνωση, Πρακτικά περιλήψεων, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, 24-26 Ιανουαρίου.
 8. Λιονής, Χ., Ε. Συμβουλάκης, Κ. Βαρδαβάς, Μ. Παπαδακάκη, Α. Αλεγκάκης, Δ. Κουναλάκης, Η. Γραμματικόπουλος, Β. Σαπουνά, Μ. Χατζηαρσένης και Κ. Χλίβερος (2008). Μελέτη του Έρπητα Ζωστήρα και Δίκτυο Έρευνας Γενικής Ιατρικής στην αγροτική Κρήτη: Πρώτα αποτελέσματα, Προφορική ανακοίνωση, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κάστρο Κυλλήνης Ηλείας, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου.
 9. Παπαδακάκη, Μ. (2008). Η βία στις συντροφικές σχέσεις: Μια νέα πρόκληση για τους επαγγελματίες της ΠΦΥ, διεταιρική συζήτηση με θέμα: «Από το άτομο στην οικογένεια: Νέες προσεγγίσεις στην παροχή υπηρεσιών», 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 20-24 Μαΐου.
 10. Παπαδακάκη, Μ. και Α. Μαρκάκη (2008). Γενική Ιατρική και Ομάδα Υγείας. Μήπως το ξεχάσαμε;, Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο: «Οι προκλήσεις της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Δυνατότητες και περιορισμοί», 8ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, Νεάπολη Λακωνίας, 3-5 Οκτωβρίου.
 11. Παπαδακάκη, Μ. (2008). Η εμπλοκή των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της συντροφικής βίας και στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, 3-6 Δεκεμβρίου.
 12. Χλιαουτάκης, Ι., Χ. Γναρδέλλης, Γ. Τζαμαλούκα και Μ. Παπαδακάκη (2009). Θα µπορούσαν τα κίνητρα και τα εµπόδια χρήσης κράνους να προβλέψουν τις συγκρούσεις των µοτοσικλετιστών; Αποτελέσµατα µιας έρευνας πεδίου, Προφορική ανακοίνωση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Ρέθυμνο, Κρήτη, 10-12 Σεπτεμβρίου.
 13. Χναράκη, Ε. και Μ. Παπαδακάκη (2010). Διαφορές στην αντίληψη και τη φροντίδα της υγείας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες της τρίτης ηλικίας: η περίπτωση ενός αγροτικού δήμου της Κρήτης, Προφορική ανακοίνωση, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής, Αθήνα, 4-6 Φεβρουαρίου.
 14. Τσούτση, Β., Χ. Τσιροπούλου και Μ. Παπαδακάκη (2010). Κακοποίηση των ηλικιωμένων και κατ’ οίκον φροντίδα: Η περίπτωση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, Προφορική ανακοίνωση, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας με θέμα: «Κοινωνικές Επιδημίες», Αθήνα, 15-17 Μαρτίου.
 15. Παπαδακάκη, Μ., Σ. Πάρλαλης και Ε. Παπανδρέου (2010). Διαφέρουν οι ανάγκες ανδρών και γυναικών στην τρίτη ηλικία; Ευρήματα μιας μελέτης σε Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κρήτης, Προφορική ανακοίνωση, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας με θέμα: «Κοινωνικές Επιδημίες», Αθήνα, 15-17 Μαρτίου.
 16. Καστρινάκη, Ε., Ρ. Δρακάκη και Μ. Παπαδακάκη (2010). Συχνότητα εμφάνισης περιπτώσεων συντροφικής κακοποίησης στην Κοινωνική Υπηρεσία δημόσιου νοσοκομείου, Προφορική ανακοίνωση, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας με θέμα: «Κοινωνικές Επιδημίες», Αθήνα, 15-17 Μαρτίου.
 17. Δρακάκη, Ρ., Ε. Καστρινάκη και Μ. Παπαδακάκη (2010). Τι συμβαίνει όταν ένα περιστατικό συντροφικής κακοποίησης παραπέμπεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου; Το παράδειγμα ενός νοσοκομείου της Κρήτης, Προφορική ανακοίνωση, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας με θέμα: «Κοινωνικές Επιδημίες», Αθήνα, 15-17 Μαρτίου.
 18. Αναστασίου, Φ., Μ. Αντωνοπούλου, Χ. Αποστολάκης, Κ. Βαρδαβάς, Α. Βασιλάκη, Θ. Βασιλόπουλος, Γ. Βρέντζος, Σ. Δημητρακόπουλος, Α. Καλογήρου, Ι. Κομνηνός, Δ. Κουναλάκης, Ε. Λαδουκάκη, Κ. Μακρή, Μ. Παπαδακάκη, Χ. Πετράκη, Ε. Πιτέλου, Ν. Πλουμής, Δ. Προκοπιάδου, Ι. Στεφανάκη, Ε. Συμβουλάκης, Ε. Τζώρτζης, Ν. Τσακουντάκης, Ι. Τσιαούση, Ι. Τσιλιγιάννη, Γ. Φουντάκης, Μ. Χατζηαρσένης, Κ. Χλιβερός και Χ. Λιονής (2010). Χαρακτηριστικά ασθενών με Μεθερπητική Νευραλγία σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης, Προφορική ανακοίνωση, 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κέρκυρα, 7-11 Απριλίου.
 19. Παπαδακάκη, Μ., Π. Μαραγκάκη, Θ. Δημητρίου και Χ. Χαραλάμπους (2010). Η καταγραφή των ατόμων με αναπηρία σε ένα αστικό δήμο της Κρήτης, Επιστημονικό Θεματικό Συνέδριο Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), Αθήνα, Μάιος.
 20. Παπαδακάκη, Μ. (2010). Το Κέντρο Υγείας ως σημείο πρώτης επαφής για τα κακοποιημένα άτομα και δείκτες αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ΠΦΥ, 15o Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά, Κρήτη, 29-31 Οκτωβρίου.
 21. Παπαδακάκη, Μ., Ι. Ιωσηφίδης, Α. Αραβαντινού και Ρ. Ευτυχίδη (2011). Οι στάσεις των νέων ως προς τους μύθους του γυναικείου βιασμού και παράγοντες που επιδρούν σε αυτές, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης με τίτλο: «Νέες μορφές παιδικής και εφηβικής κακοποίησης: Δυνατότητες αντιμετώπισης και πρόληψης», Αθήνα, 16-18 Μαΐου.
 22. Γούτσου, Μ., Μ. Ιορδανίδου, Σ. Σχιζά, Χ. Μπάστας και Μ. Παπαδακάκη (2011). Συχνότητα υποδοχής σεξουαλικής κακοποίησης των εγκλείστων σε ελληνικό κατάστημα κράτησης, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης με τίτλο: «Νέες μορφές παιδικής και εφηβικής κακοποίησης: Δυνατότητες αντιμετώπισης και πρόληψης», Αθήνα, 16-18 Μαΐου.

Για διεθνή συνέδρια, πατήστε εδώ.